Akceptácia študentských preukazov v dopravných spoločnostiach v SR
Uznávanie/akceptácia študentských preukazov vydávaných vysokými školami/univerzitami v dopravných spoločnostiach v SR.

 
Študentský preukaz (bezkontaktná čipová karta) sa vo svojej externej funkcionalite (t.j. použitie mimo univerzity) dá používať v pravidelnej hromadnej doprave osôb ako:

- jednotlivé cesty


Nárok na zľavu na jednotlivé cesty je na základe vizuálnej podoby karty spĺňajúcej nasledovné kritéria:
- Meno
- Priezvisko
- Dátum narodenia
- Názov školy
- Študent denného štúdia
- Platná holografická (alebo predtlačená) prolongačná známka na aktuálny akademický rok na rube preukazu;

Elektronická podoba nároku na zľavu je uložená v čipe karty v podobe dátumu platnosti zľavy. Dátum platnosti zľavy je na kartu zapísaný prostredníctvom univerzitného terminálu po zápise študenta k riadnemu dennému štúdiu. Elektronickému zápisu relevantných údajov do čipu preukazu (karty) vždy predchádza zápis na študijnom oddelení. Po formálno-právnom spracovaní podkladov na študijných oddeleniach sa údaje nahrávajú na terminál.

Externí študenti, doktoranti, študenti nad 26 rokov vo všeobecnosti nemajú nárok na zľavu v doprave, no jednotliví dopravcovia alebo poskytovatelia služieb môžu urobiť výnimky vo forme komerčných zliav.  Platí samozrejmý princíp, že každý, kto svoj preukaz chce použiť za hranicami školy (externá fukncionalita), musí v plnom rozsahu rešpektovať platné pravidlá – teda tarifu, cenníky, postupy pri kontrole a pod. ako každý iný cestujúci.

Dopravcovia postupne prechádzajú na elektronickú kontrolu nároku na zľavu. V súčasnej dobe je potrebné sa informovať priamo u dopravcu v akej forme uznáva univerzitný preukaz ako nárok na zľavu. Viac podrobností a informácií získate u jednotlivých dopravcov na ich web stránkach.

- „elektronická peňaženka“


Platobný prostriedok v autobusovej doprave, pri ktorom sú cash peniaze nahradené ich elektronickou podobou. Možno ju používať na zaplatenie cestovného, prípadne iných poskytovaných služieb. Elektronická peňaženku je aktivovaná pri prvotnom naplnení príslušným kreditom.

Pre jej použitie existujú dve  základné pravidlá :

- použiť ju možno výhradne v podniku, ktorý  ju prvotne naplnil;

- použiť ju možno vo viacerých podnikoch, ktoré si navzájom uznávajú dopravné karty. Tieto podniky sú združené v systéme EM BASE realizovanom spoločnosťou EM CARD a.s. a  proces vzájomného uznávania preukazov / dopravných kariet je stále živý a počet podnikov sa postupne rozširuje.

Podniky, ktoré si v súčastnosti navzájom uznávajú dopravné karty:

    * eurobus a.s.
    * SAD Michalovce a.s.
    * SAD Humenné a.s.
    * SAD Prešov a.s.
    * BUS KARPATY Stará Ľubovňa s.r.o.
    * DPMK Košice a.s.
    * DPMP Prešov a.s.
    * SAD Poprad a.s.
    * SAD Žilina a.s.
    * SAD Trenčín a.s.
    * SAD Prievidza a.s.
    * MDS Považská Bystrica a.s.

- časové predplatné lístky


Používajú sa v mestskej hromadnej doprave – Dopravný podnik Bratislava, Prešov, Košice a Žilina. Ako nárok na kúpu časového lístka slúži elektronické potvrdenie v čipe preukazu, že študent je študentom denného štúdia a nedosiahol vek 26 rokov. Príslušná operácia v čipe sa realizuje prostredníctvom univerzitného terminálu po zápise podkladových údajov na študijnom oddelení. Viac podrobností a informácií získate u jednotlivých dopravcov na ich web stránkach.

 
Zoznam aktívne zapojených dopravcov a charakteristika poskytovaných služieb.

Dopravný podnik Bratislava a.s.
Univerzitné študentské preukazy sú uznávané ako nárok na kúpu predplatného časového lístku a ako nárok na zľavnené jednotlivé cestovné.

DPMK  Košice a.s.
Na študentské univerzitné preukazy je možné zakúpiť časové predplatné lístky. Slúži zároveň, pri splnení podmienky aktuálnosti preukazu má nárok na zľavnené jednotlivé cestovné – to znamená, že napr. študent UK BA si môže kúpiť v KE jednorazový papierový lístok a pri kontrole sa preukáže svojim platným preukazom (vrátane hologramickej alebo pretlačenej známky). Revízori kontrolujú správnosť a aktuálnosť preukazu prostredníctvom revízorských čítačiek údaje zapísané v čipe.


DPMP Prešov a.s.
Na študentské univerzitné preukazy je možné zakúpiť časové predplatné lístky.
Slúži aj ako preukaz nároku na zľavnené jednotlivé cestovné.


SAD Banská Bystrica, a.s.
Študentské preukazy sú uznávané ako žiacke preukážky.

Slovak Lines, a.s.
Študentské preukazy je možné používať ako žiacke preukážky a elektronickú peňaženku obmedzenú na používanie len v rámci podniku.

 
SAD Dunajská Streda, a.s.
Študentské preukazy je možné používať ako žiacke preukážky a elektronickú peňaženku obmedzenú na používanie len v rámci podniku a OZ Galanta.

 
SAD Humenné, a.s.
Študentské, univerzitné preukazy je možné použiť ako elektronickú peňaženku u dopravcov zapojených do vzájomného uznávania kariet.

eurobus, a.s.
Študentské, univerzitné preukazy je možné použiť ako elektronickú peňaženku u dopravcov zapojených do vzájomného uznávania kariet.
 
SAD Liptovský Mikuláš, a.s.

Študentské preukazy sú uznávané ako žiacke preukážky.

 
SAD Lučenec, a.s.
Študentské preukazy sú uznávané ako žiacke preukážky.

 
SAD Michalovce, a.s.
Študentské, univerzitné preukazy je možné použiť ako elektronickú peňaženku u dopravcov zapojených do vzájomného uznávania kariet.

 
SAD Nitra, a.s.
Pre poižitie kariet v SAD Nitra a.s  je potrebné karty aktivovať na univerzitnom terminale na školách SPU alebo na UKF 
 
SAD Nové Zámky, a.s.
Študentské preukazy je možné používať ako elektronickú peňaženku obmedzenú na používanie len v rámci podniku.

 
SAD Poprad, a.s.
Študentské, univerzitné preukazy je možné použiť ako elektronickú peňaženku u dopravcov zapojených do vzájomného uznávania kariet.


SAD Prešov, a.s.
Študentské, univerzitné preukazy je možné použiť ako elektronickú peňaženku u dopravcov zapojených do vzájomného uznávania kariet.


SAD Prievidza, a.s.
Študentské, univerzitné preukazy je možné použiť ako elektronickú peňaženku u dopravcov zapojených do vzájomného uznávania kariet.

 
SAD Trenčín, a.s.
Študentské, univerzitné preukazy je možné použiť ako elektronickú peňaženku u dopravcov zapojených do vzájomného uznávania kariet.

 
SAD Trnava, a.s.
Študentské preukazy je možné používať ako elektronickú peňaženku obmedzenú na používanie len v rámci podniku.

 
SAD Zvolen, a.s.
Študentské preukazy je možné používať ako elektronickú peňaženku. Podnik nie je členom vzájomného uznávania kariet medzi dopravcami, takže ju možno používať len v rámci podniku a v odštepných závodoch Modrý Kameň, Detva, Žiar nad Hronom, Kremnica, Žarnovica.

 
SAD Žilina, a.s.
Študentské, univerzitné preukazy je možné použiť ako elektronickú peňaženku u dopravcov zapojených do vzájomného uznávania kariet.

DPMŽ Žilina a.s.
Pre poižitie kariet v DPMŽ Žilina a.s  je potrebné karty aktivovať na univerzitnom terminale na Žilinskej univerzite. 
 

SKAND Skalica, s.r.o.

Študentské preukazy sú uznávané ako žiacke preukážky.

 

Viac podrobností a informácií o pravidlách akceptácie ako i platnej tarife získate u jednotlivých dopravcov na ich web stránkach.

 

Tento svojou povahou výnimočný a vo svete jediný systém vzájomnej prepojenosti idetifikačných preukazov je systémom, ktorý dnes denne používajú desaťtisíce študentov i zamestnancov v systémoch pravidelnej hromadnej prepravy osôb;

Ako taký, je technicky, operatívne i ekonomicky zložitý a náročný; spája rôzne právne subjekty s rôznymi pohľadmi na realizáciu svojich činností a preto je základom spolupráce:

- presné a disciplinované plnenie zmluvných záväzkov,
- neustála práca jednak so študentami ako i s obslužným personálom poskytovateľov služieb.